ORODHA YA MAGEREZA NA MAKAMBI YOTE TANZANIA BARA
 

S/NO

MKOA

MAGEREZA MAKUU

MAGEREZA YA WILAYA

MAGEREZA YA KILIMO

KAMBI

1

ARUSHA

Arusha

     
   

Mang'ola

 
 

Loliondo

   

2

DAR ES SALAAM

Ukonga

   

(i) Mvuti (ii) Kimbiji

Keko

     

Segerea

     
   

Wazo Hill

 

3

DODOMA

 

Kongwa

 

Mkoka

 

Kondoa

   
 

Mpwapwa

   
   

King'ang'a

 
   

Msalato

 

Isanga

     
       

4

IRINGA

 

Iringa

 

(i) Mlolo (ii) Igumbilo

   

Isupilo

 
 

Njombe

 

(i) Ihanga (ii) Mdandu (iii) Kidewa

 

Makete

   
   

Mgagao

 
   

Pawaga

 
   

Ludewa

 

5

KAGERA

 

Biharamulo

 

Nyarumbungu

 

Bukoba

   
   

Kitengule

 
 

Muleba

   
   

Rwamrumba

Nkindo

 

Ngara

   
 

Kayanga

 

Kihanga

   

Rusumo

-- —

6

KIGOMA

 

Bangwe

   
   

Ilagala

Burega

 

Kasulu

 

Makere

 

Kibondo

   
   

Kwitanqa

 

7

KILIMANJARO

Karanga

   

Kifaru

 

Same

   
 

Rombo

   
 

Mwanqa

 

Shamba Kigonqoni

8

LINDI

   

Kingurungundwa

 
 

Nachingwea

   
 

Kilwa

 

Mtanga

Mah. Lindi

     
 

Li wale

   

9

MANYARA

 

Babati

 

Magugu

 

Mbulu

   
 

Kiteto

   

10

MARA

   

Mugumu

 
   

Kiabakari

 
 

Mah. Mugumu

   
 

Tarime

   
 

Bunda

   
 

Musoma

 

Butiama

11

MBEYA

 

Mbarali

   

Ruanda

   

Kawetele

   

Songwe

 
 

Tukuyu

 

Kyela

   

Ngwala

Mkwajuni

 

Ileje

   
 

Mbozi

   

12

MOROGORO

   

Mkono wa Mara

 
   

Wami Kuu

 
   

Mtego wa Simba

Mkumbo

   

G/Wanawake

 
   

Wami Vijana

 
       
   

Kihonda

 
 

Kilosa

   
 

Mahenge

   
 

Mah. Morogoro

   
   

Mbigili

 
   

Idete

 
   

Kiberege

 

13

MTWARA

Lilungu

     
 

Newala

   
 

Masasi

   
   

Chumvi

 
   

Namajani

 

14

MWANZA

Butimba

     
 

Geita

   
 

Ukerewe

 

Bugorola

 

Ngudu

 

Malya

 

Magu

   
   

Kasungamile

Sengerema

   

Butundwe

 

15

PWANI

   

Kigongoni

Kimara

 

Utete.

   
 

Mafia

   
 

Mkuza

   
   

Kibiti

Kopea

   

Kilombero

 
   

Ubena

Mgogodo

16

RUVUMA

   

Kitai

 
   

Mkwaya

 
 

Mah. Songea

   
 

Tunduru

   
   

Majimaji

 
 

Mbinga mjini

   

17

RUKWA

   

Kulilankulunkulu

 
   

Molo

 
 

Mpanda

   
 

M/Sumbawanga

   
 

Kitete

   

18

SINGIDA

 

Manyoni

 

Chikuyu

 

Singida

 

Singa

 

Kiomboi

   
   

Ushora

Uganda

19

SHINYANGA

 

Shinyanga

 

Ning'hwa

 

Maswa

   
 

Malya

   
 

Kahama

   
 

Bariadi

   
   

Kanegele

 
   

Matongo

 
 

Meatu

   

20

TABORA

Uyui

   

Kazima Kasisi

 

Mah. Tabora

   
 

Nzega

   
 

Mah.Urambo

   
 

Igunga

   
   

K/Urambo

 

21

TANG A

Maweni

   

Mgwisha

 

Pangani

 

Mivumoni 'C'

 

Lushoto

 

Yoghoi

 

Mah. Tanga

 

Kilulu

 

Handeni

 

Kwabaya

   

Kwamngumi

 
   

Mng'aro

 
 

Korogwe

 

Komsala

 

Jumla

12

68

46

40

           
           
 

Muhutasari :-

       
 

Magereza makuu 12

12

     
 

Magereza ya wilaya 68

68

     
 

Magereza ya kilimo 40

46

     
 

Jumla 126

126

     
.